Čistite magacin, renovirate prostorije, imate kabasti otpad?

Interzero nudi brzo i pristupačno sakupljanje i uklanjanje kabastog otpada. Nudimo nekoliko veličina kontejnera i zaposlenih za sortiranje i utovar kabastog otpada, u skladu sa Vašim potrebama. Prepustite nam vaš kabasti otpad.

Kabasti otpad može zauzimati veliki prostor u Vašem objektu, u nekim slučajevima i predstavljati rizik za bezbednost zaposlenih.

Interzero nudi efikasno rešenje koje će Vas osloboditi ovog problema. Naši stručnjaci će Vam pomoći u svim fazama procesa, od sakupljanja i transporta do odlaganja kabastog otpada. Mi ćemo se pobrinuti da sve bude u skladu sa zakonskim propisima i standardima za zaštitu životne sredine.

Kontaktirajte nas i omogućite nam da Vam pružimo sigurno, efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje za ovaj specifični vid otpada.

FAQ

U zavisnosti od lokacije otpada i načina odlaganja, odvoz se mora naručiti 3 do 5 dana unapred.

Interzero može ugraditi opremu za odlaganje otpada prema potrebama klijenta.

Oprema za odlaganje otpada dolazi u nekoliko veličina (5m3, 7m3, 10m3 ili 33m3).

Interzero izdaje svu zakonom propisanu dokumentaciju.

U kabasti otpad možete odlagati: nameštaj, drvo, plastiku, otpad od građevinskih radova.

U kabasti otpad se ne sme odlagati: opasan otpad (iverica, boje, lakovi, lijekove iz apoteke, toneri), gume, električni otpad, hrana, pića.

Kontakt