Resources SAVED by recycling: reciklaža je dodata vrednost

Zajedničkim radom sa našim kupcima aktivno doprinosimo očuvanju vrednih resursa i zaštiti klime. Priznati Fraunhofer institut za životnu sredinu, sigurnost i energetsku tehnologiju UMSICHT u redovnim studijama ​​brojkama potkrepljuje pozitivne efekte Interzero misije.

Naša godišnja studija „Resources SAVED by recycling“ pokazuje kako reciklaža u velikoj meri rasterećuje životnu sredinu i značajno doprinosi obezbeđivanju sirovina. Impresivni brojevi pomažu da se objasne prednosti reciklaže i pokazuju važnost kružne transformacije ekonomije. U saradnji sa Fraunhofer UMSICHT, mi stoga svake godine pripremamo sveobuhvatnu procenu životnog ciklusa i tačne procene uštede resursa i emisije gasova staklene bašte.

Samo u 2021. godini Interzero je uštedeo preko 12,5 miliona tona primarnih sirovina u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj, Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji recikliranjem oko 1,8 miliona tona materijala. Istovremeno bi se moglo uštedeti oko milion tona gasova staklene bašte.

Resources SAVED

„Od dizajna proizvoda koji se mogu reciklirati do održive upotrebe: Za uspešnu kružnu transformaciju, svi koji su uključeni u lanac vrednosti moraju da se udruže.“

Dr. Ing. Markus Hiebel
Šef održivog razvoja in upravljanja resursima Fraunhofer-Institut UMSICHT

12545.215

Interzero je uštedeo 12,5 miliona tona primarnih resursa recikliranjem 1,8 miliona tona materijala koji se mogu reciklirati.

978.256

Interzero je uštedeo milion tona emisija gasova staklene bašte kroz reciklažu.

2123.289

Reciklažom elektronskih uređaja uštedeli smo dobra 2 miliona tona primarnih sirovina.

578.855

Kompanija je reciklirala 575.000 tona papira i kartona, čime je uštedela oko 183.000 tona emisije gasova staklene bašte.

366.897

Više od 365.000 tona otpadnog stakla moglo bi da se reciklira, smanjujući upotrebu primarnih sirovina za 800.000 tona.

355.529

Kompanija je reciklirala više od 350.000 tona plastike, uštedeći više od 1,2 miliona tona sirovina.

"Resources SAVED" sertifikati za naše kupce i partnere

Održiva konkurentska prednost: U saradnji sa Interzero-om poboljšavate svoj ekološki otisak i jačate vezu sa svojim kupcima. Pokazujemo vam količinu sirovina i gasova staklene bašte koju ste uštedeli radeći sa nama u vašem individualnom sertifikatu „Resources SAVED“.

Transparentnost nije samo osnovna vrednost za nas, već je i visoko cenjena od strane naših kupaca i partnera. Kao dugogodišnji partner, Bag Company je posvećena uspešnoj saradnji. „Interzerova ‘resources SAVED’ sertifikacija odražava naš doprinos zaštiti klime,“ kaže Roland Gartner, izvršni direktor kompanije Bag, specijalista i lider na tržištu za pakovanje na prodajnom mestu, koji proizvodi i isporučuje svu ambalažu na klimatski neutralan način od 2017. „To je važan deo slagalice koji doprinosi uspehu naših poslovnih aktivnosti i stoga je suštinski deo naše dokumentacije o održivosti.“

Resources SAVED by recycling

Brošura o študiji "Resources SAVED by recycling" 2021

Preuzmite

Kontakt