Vaš partner za efikasno upravljanje otpadom

Usluge prilagođene vama da zadovolje vaše zahteve

Ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom i usluge po meri idu ruku pod ruku u Interzero-u. Zbog toga razvijamo rešenja za odlaganje specifična za industriju u bliskoj saradnji sa našim klijentima. Za implementaciju naših rešenja oslanjamo se na preko 600 sertifikovanih kompanija iz sektora upravljanja otpadom i reciklaže. Ovo nam omogućava da rukujemo bilo kojom kategorijom otpada, dok ispunjavamo visoke standarde kvaliteta koje očekuju kupci u bilo kojoj industriji. Od prevencije otpada do reciklaže i ponovne upotrebe: prema vašim zahtevima razvijamo individualna rešenja u korist zaštite životne sredine. Iskoristite našu stručnost u integrisanom pružanju usluga za inteligentnu kružnu ekonomiju, poboljšajte svoju efikasnost i povećajte svoju konkurentnost.

Usluga zaposlenog na lokaciji klijenta

Usluga na ključ - prepustite brigu o otpadu nama

Više informacija
Otpis / uništavanje robe

Da li otpisujete robu kojoj je istekao rok trajanja, nije više u prodajnom asortimanu ili ne ispunjava uslove za uvoz?

Više informacija
Kabasti otpad

Čistite magacin, renovirate prostorije, imate kabasti otpad?

Više informacija

6 koraka do vašeg rešenja za upravljanje otpadom:

Detaljni pregled sajta

Analiza vaših podataka i operativnih procedura relevantnih za odlaganje

Dokumentacija tokova proizvoda i otpada

Dizajn rešenja zasnovan na individualno dogovorenoj najboljoj praksi

Rukovanje i optimizacija svih poslova upravljanja otpadom

Specijalizovana podrška na licu mesta tokom naše saradnje

Kontakt