Vaš partner za održive kružne koncepte i cirkularnu ekonomiju

Integrisano upravljanje materijalnim tokovima – vaša konkurentska prednost

Primer iz prakse: automobilske kompanije u Nemačkoj prodaju svoje staro gvožđe i kupuju nove metale za proizvodnju. Tu dolazi Interzero, koji logističkim i procesnim rešenjima obezbeđuje da sirovine ostanu u posedu kompanije i da se ponovo koriste. Rezultat je zatvorena materijalna petlja koja se stalno ponovo pokreće.

Odličan dokaz da se i na našim prostorima mogu kreirati savršena kružna rešenja je brend Donat (Atlantic Grupa) koji uz pomoć Interzero Slovenija i Alpla Slovenija stvara 100% reciklirane boce.

Nastala petlja, prikazana u nastavku, omogućava Donatu i Atlantic Grupi da koriste otpadnu ambalažu čak i nakon što je potrošač baci. Interzero je taj koji isporučuje dovoljne količine otpadne zelene PET ambalaže i reciklira je uz pomoć partnera, kao što je prikazano na slici.

Donat closed loop

Kontaktirajte nas za objašnjenja o zatvaranju materijalnih petlji i informacije o tome kako sekundarne sirovine mogu pomoći vašoj kompaniji.

Kontakt