Konsultacije o upravljanju otpadom

Interzero Srbija pruža konsultantske usluge za uspostavljanje kompletnog i održivog sistema upravljanja otpadom. Uslugu prilagođavamo potrebama klijenta.

Od ideje do realizacije

Savetovanje privrednih subjekata o upravljanju otpadom obuhvata:

  • praćenje zakona, izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom i pismeno obaveštavanje o svim promenama u vezi sa potrebama klijenata,
  • pomoć pri popunjavanju pratećih dokumenata.
  • pomoć u izradi deklaracija o fizičkim i hemijskim svojstvima opasnog otpada,
  • pomoć u vođenju evidencije o nastanku otpada i postupanju sa otpadom,
  • pomoć proizvođaču otpada u izradi plana upravljanja otpadom,
  • konsultacije i priprema dokumentacije za upis u Registar delatnosti upravljanja otpadom,
  • organizacija privremenog skladištenja otpada.

 

Za klijenta, Interzero Srbija usklađuje poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom.

Kontakt