Made4Circle

Interzero rešenje za kompanije svih veličina zainteresovane za razvoj održive ambalaže koja se može reciklirati.

Modul 1: Preliminarna analiza

Procena

 • Izrada specifikacije
 • Specifikacija trenutnog pakovanja
 • Određivanje trenutne mogućnosti reciklaže i po potrebi procena životnog ciklusa
 • Proces pakovanja

Istraživanja

 • Potražite alternativne materijale
 • Identifikacija mogućih dobavljača
 • Predstavljanje predloga

Dizajn ambalaže

 • Kreiranje novih koncepata pakovanja
 • Verifikacija reciklabilnosti i procena životnog ciklusa za nove koncepte
 • Poređenje mogućnosti reciklaže i procene životnog ciklusa

Kreiranje rešenja

 • Predstavljanje rezultata
 • Ostatak postupka

Modul 2: Detaljna analiza

Analiza zahteva proizvoda

 • Koji su zahtevi za pakovanje proizvoda?
 • Šta treba posmatrati?

Prva procena mašina

 • Koje mašine se koriste?
 • Koliko različitih mašina za isti proizvod?

Modul 3: Dizajn rešenja

Redizajn i poboljšanje ambalaže

 • Koordinacija sa dobavljačima ambalaže
 • Pojašnjenje nove strukture pakovanja
 • Zakazivanje uzorkovanja i njihova koordinacija

Pre-test

 • Pratnja prvih testova na mašini kupca

Modul 4: Procena uticaja

Procena mogućnosti recikliranja ambalaže

 • Pregled mogućnosti recikliranja postojeće ambalaže i novih koncepata

Pregled/procena životnog ciklusa

 • Proračun uticaja ambalaže na životnu sredinu
 • Ili kroz LCA pregled ili pun LCA

Modul 5: Sertifikacija

Sertifikacija reciklabilnosti

 • Sertifikacija od eksternog partnera Interzero-a
 • Napravljen sertifikat za reciklažu

LCA sertifikat 

 • Sertifikacija od eksternog partnera Interzero-a
 • Sertifikacija samo od Interzero IT

FAQ

Made 4 Circle je Interzero rešenje za kompanije svih veličina koje su zainteresovane za razvoj održive ambalaže koja se može reciklirati

Cilj Made 4 Circle je da pomogne kupcima da identifikuju svoje izazove u vezi sa pakovanjem i ponude odgovarajuće rešenje.

Podijeljen je u 4 glavna koraka:

 1. Korak: Preliminarna analiza
 2. Korak: Procjena
 3. Korak: Detaljna analiza
 4. Korak: Procjena utjecaja

Made 4 Circle je strateški alat koji podržava vašu kompaniju da donese pravu odluku za vaš ekodizajn / inovaciju pakovanja.

Dizajniran da bude fleksibilan, svrsishodan i modularan, Made 4 Circle rešava više izazova koji imaju za cilj poboljšanje reciklabilnosti ambalaže kroz preciznu i prilagođenu analizu.

Zahvaljujući našem 30-godišnjem iskustvu u industriji, Interzero je aktivan u oblasti reciklaže ambalaže i konsultantskih rešenja za kompanije svih veličina na međunarodnom nivou.

Da ostane konkurentan i održiv. Ambalaža koja se može reciklirati je suštinski deo strategije održivosti kompanije i sve važniji faktor u odlukama o kupovini.

Pored toga, zakonodavstvo postaje sve strožije kako bi se postigli ciljevi održivosti kao što su smanjenje otpada i očuvanje resursa.

Najnovijim predlogom o ambalaži i ambalažnom otpadu, Evropska komisija ima za cilj da do 2030. godine svu ambalažu učini pogodnom za ponovnu upotrebu ili recikliranje na ekonomski isplativ način i ograniči količinu ambalaže, viška ambalaže, a samim tim i ambalažnog otpada.

Made 4 Circle je rešenje koje je razvilo Interzero da podrži razvoj ambalaže koja se može reciklirati u skladu sa evropskim propisima.

U Made 4 Circle analiziramo vašu ambalažu i prikupljamo sve informacije vezane za nju.

Interzero industrijsko iskustvo nam daje pristup najboljim i najinovativnijim rešenjima za pakovanje.

Postoji nekoliko faktora koji određuju dužinu perioda, kao što su:

 • poslovne potrebe
 • Izazovi kompanije
 • obim projekta
 • potrebna podešavanja

Nakon prve sesije, Interzero je u stanju da identifikuje i razvije najbolje rešenje u pravo vreme za postizanje vaših ciljeva.

Za više informacija kontaktirajte našu Stručni tim 

Ne, vaši rezultati podržavaju stručnjake Made 4 Circle u daljoj analizi.

Made 4 Circle je Interzero kružno rešenje dizajnirano za kompanije svih veličina zainteresovanih za razvoj održive ambalaže koja se može reciklirati.

Da ostanem konkurentan. Sve više potrošača/kupaca donosi odluke o kupovini koje su ekološki prihvatljive.

Da biste uštedeli troškove. Za buduće naknade za šemu eko-modulacije zasnovane na materijalima za pakovanje koji se mogu reciklirati.

Biti susretljivi. Zakonski zahtevi za pakovanje postaju sve strožiji jer je fokus sve više na reciklaži.

Komuniciraju zeleno. Vaša reputacija na tržištu se poboljšava.

Made 4 Circle je rešenje po meri zasnovano na individualnim potrebama i očekivanjima.

Nakon prve sesije, Interzero je u mogućnosti da pronađe najbolje rešenje po pravoj ceni za postizanje vaših ciljeva.

Za više informacija kontaktirajte našu Stručni tim 

Kontakt

Vaša kontakt osoba:

Dušan Marković


  Kružna ekonomija

  Kružna rešenja

  Vaš partner za održive kružne koncepte i cirkularnu ekonomiju

  Integrisano upravljanje materijalnim tokovima – vaša konkurentska prednost

  Primer iz prakse: automobilske kompanije u Nemačkoj prodaju svoje staro gvožđe i kupuju nove metale za proizvodnju. Tu dolazi Interzero, koji logističkim i procesnim rešenjima obezbeđuje da sirovine ostanu u posedu kompanije i da se ponovo koriste. Rezultat je zatvorena materijalna petlja koja se stalno ponovo pokreće.

  Odličan dokaz da se i na našim prostorima mogu kreirati savršena kružna rešenja je brend Donat (Atlantic Grupa) koji uz pomoć Interzero Slovenija i Alpla Slovenija stvara 100% reciklirane boce.

  Nastala petlja, prikazana u nastavku, omogućava Donatu i Atlantic Grupi da koriste otpadnu ambalažu čak i nakon što je potrošač baci. Interzero je taj koji isporučuje dovoljne količine otpadne zelene PET ambalaže i reciklira je uz pomoć partnera, kao što je prikazano na slici.

  Donat closed loop

  Kontaktirajte nas za objašnjenja o zatvaranju materijalnih petlji i informacije o tome kako sekundarne sirovine mogu pomoći vašoj kompaniji.

  Kontakt


   Upravljanje materialnim tokovima

   Upravljanje materialnim tokovima

   Upravljanje materialnim tokovima

   Oslanjamo se na našu snažnu i široku mrežu nabavke i reciklaže sekundarnih sirovina – snabdevamo vas sirovinama budućnosti

   Upravljamo mrežama svih vrsta otpadnih materijala, tako da ćemo rado obezbediti vašoj kompaniji onu vrstu sekundarne sirovine koja vam je potrebna. Takođe obezbeđujemo potpunu transparentnost materijalnih tokova i vodimo evidenciju za vas.

   Na grafikonu koji predstavlja kružno poslovanje kompanije, u gornjem delu možete videti gde vam mi u Interzeru pomažemo pružanjem sekundarnih sirovina.

   Upravljanje materialnim tokovima
   Kružna ekonomija

   Sa našom vodećom svetskom ekspertizom i iskustvom u oblasti inovativnih metoda tretmana otpada, možemo vam pomoći da nabavite širok spektar sirovina. Ovo uključuje recikliranje i ponovnu upotrebu sopstvenih proizvoda. Dizajniramo za vas odgovarajuću mrežu iz koje možete dobiti sirovine koje su vam potrebne i razvijamo metode za prilagođavanje reciklirane plastike vašim individualnim potrebama.

   Kontaktirajte nas za sva objašnjenja upravljanja tokovima materijala i informacije o tome kako sekundarne sirovine mogu pomoći vašoj kompaniji.

   Kontakt


    Nachhaltigkeit

    Upravljanje

    Uprava u Interzero Srbija: „Naša snaga je u znanju i iskustvu koje posedujemo, kao i ljudima koji čine Interzero sistem.“

    „Osnovna snaga Interzero Srbija je, s jedne strane, u znanju i sposobnostima njenih zaposlenih – ljudi. S druge strane, snaga je u inovativnih, održivih i individualnim rešenjima koje nudi svojim klijentima. Njihovim povezivanjem formiramo jednu od vodećih kompanija za sprečavanje stvaranja otpada u Srbiji i susednim zemljama.

    Naš glavni pravac je održivost u poslovanju, a naša vizija je svet bez otpada.."

    — Vanja Horvat

    „Sa dolazkom Interzero u Srbiju želimo pomoći pokretanje cirkularne ekomije i održivog, efikasnog i isplativog rešenja za upravljanje otpadom i sirovinama! Naš način razmišljanja, drugačiji pristup, savremena rešenja u upravljanju otpadom i primena visedeceniskih iskustava, najnovijih tehnologija i naprednih resenja, stecenih sirom Evrope, pomažu našim klientima u sprovođenju delotvornih rešenja. Naša snaga je u znanju i iskustvu koje posedujemo, kao i ljudima koji čine Interzero sistem.“

    —Vojislav Stanković


    Header

    Usluge

    Usluge prilagođene Vama kako bi zadovoljile Vaše zahtjeve

    Od prevencije otpada do recikliranja i ponovnog korištenja: prema Vašim zahtjevima razvijamo pojedinačna rješenja u korist zaštite okoliša. Iskoristite našu stručnost u integriranom pružanju usluga za inteligentno kružno gospodarstvo, poboljšajte svoju učinkovitost i povećajte svoju konkurentnost.

    Upravljanje otpadom
    Upravljanje otpadom

    Snažan partner za upravljanje otpadom u Srbiji

    Više informacija
    Mašine za otpad
    Mašine za otpad

    Posjetite mjesto za efikasna, održiva tehnička rješenja

    Posjetite platformu
    Interzero Savetovanje
    Savetovanje

    Sa našim izkustom i rešenjima stvaramo svet bez otpada

    Više informacija
    Kupovina sirovina
    Kupovina sirovina

    Pretvorite vaš otpad u novac

    Više informacija

    Kontakt


     Otpis i uništavanje robe

     Otpis i uništavanje robe

     Otpis i uništavanje robe

     Otpis robe radi uništavanja/odlaganja je porezno priznat rashod (u smislu poreza na dobit), pri čemu ne nastaje obaveza poreza na dodatu vrednost.

     Otpad, dugotrajna trgovinska roba

     Da li otpisujete robu kojoj je istekao rok trajanja, nije više u prodajnom asortimanu ili ne ispunjava uslove za uvoz? Roba koja je uništena se pravilno i ekološki odlaže ili reciklira, čime se eliminiše mogućnost njenog vraćanja na tržište. Prepustite nam raspolaganje vašim otpisima.

     Kod Interzero koristimo ekološki prihvatljive i bezbedne metode uništavanja, koje su u skladu sa propisima. Naši stručnjaci će vam pomoći u odabiru najbolje metode koja će biti prilagođena vašim potrebama i vrsti otpada koji želite uništiti.

     Važno je napomenuti da se otpis robe može obaviti i na drugačiji način, na primer kroz donaciju, reutilizaciju ili reciklažu, što takođe može biti ekološki prihvatljivo i društveno odgovorno. Naš stručni tim će vam pružiti sve informacije koje su vam potrebne kako biste doneli najbolju odluku.


     Jumping Man

     Kariera u Interzeru

     Pomozite nam da oblikujemo zeleniju budućnost!

     Svako ko želi da našu viziju budućnosti bez otpada pretvori u karijeru, dobrodošao je da se pridruži našem timu. Mogućnosti za karijeru u Interzero-u su raznovrsne, baš kao i naše usluge reciklaže i zaštite životne sredine. Sistem za održivost: iz godine u godinu zaokružujemo tokove proizvoda, materijala i logističkih rešenja za naše klijente. To postižemo individualizovanim uslugama koje počinju povratkom i povratom materijala kroz multifunkcionalnu evropsku logističku mrežu i inovativna rešenja za reciklažu, a završavaju se našim savremenim rešenjima. Raznolikost našeg portfelja je usklađena sa mogućnostima za karijeru u Interzero-u – i brojem visoko kvalifikovanih ljudi koji oživljavaju ove profesije.

     posao@interzero.hr

     Kontakt


      papir i karton

      Papir i karton

      Oko 30% našeg otpada je papir.

      Moguće je reciklirati sve vrste novina, kartona, papirnih i kartonskih kesa, papira za pisanje i papirne i kartonske ambalaže do 7 puta.

      Reciklažom 1 tone kancelarijskog papira uštedeli smo 4.200 kV električne energije, 32.000 l vode, 74% manje zagađenja životne sredine i sačuvali smo 17 stabala.

      Osnovne vrste i karakteristike otpadnog kartona i papira sa kojima se najčešće susrećemo:

      • Mešani papiri i karton (sortirani)
      • Mešavina papira različitog kvaliteta i kartona; sadrže najviše 40% novina i časopisa
      • Valoviti papir i karton iz supermarketa
      • Korišćena papirna i kartonska ambalaža koja sadrži najmanje 70% valovite ploče, ostatak su čvrste daske i papir za umotavanje
      • Stari valoviti kontejneri
      • Korišćene kutije i listovi valovitog kartona različitih karakteristika
      • Grafički papir za uklanjanje boja

      Sortirani grafički papir iz domaćinstva, novina i časopisa, minimalno 40% svakog. Procenat papira i kartona koji se ne mogu reciklirati treba vremenom da se smanji na najviše 1,5%. Stvarni procenat će se dogovoriti između kupca i prodavca.

      Kontakt


       Resources saved by recycling

       Resources SAVED by recycling: reciklaža je dodata vrednost

       Zajedničkim radom sa našim kupcima aktivno doprinosimo očuvanju vrednih resursa i zaštiti klime. Priznati Fraunhofer institut za životnu sredinu, sigurnost i energetsku tehnologiju UMSICHT u redovnim studijama ​​brojkama potkrepljuje pozitivne efekte Interzero misije.

       Naša godišnja studija „Resources SAVED by recycling“ pokazuje kako reciklaža u velikoj meri rasterećuje životnu sredinu i značajno doprinosi obezbeđivanju sirovina. Impresivni brojevi pomažu da se objasne prednosti reciklaže i pokazuju važnost kružne transformacije ekonomije. U saradnji sa Fraunhofer UMSICHT, mi stoga svake godine pripremamo sveobuhvatnu procenu životnog ciklusa i tačne procene uštede resursa i emisije gasova staklene bašte.

       Samo u 2021. godini Interzero je uštedeo preko 12,5 miliona tona primarnih sirovina u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj, Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji recikliranjem oko 1,8 miliona tona materijala. Istovremeno bi se moglo uštedeti oko milion tona gasova staklene bašte.

       Resources SAVED

       „Od dizajna proizvoda koji se mogu reciklirati do održive upotrebe: Za uspešnu kružnu transformaciju, svi koji su uključeni u lanac vrednosti moraju da se udruže.“

       Dr. Ing. Markus Hiebel
       Šef održivog razvoja in upravljanja resursima Fraunhofer-Institut UMSICHT

       12545.215

       Interzero je uštedeo 12,5 miliona tona primarnih resursa recikliranjem 1,8 miliona tona materijala koji se mogu reciklirati.

       978.256

       Interzero je uštedeo milion tona emisija gasova staklene bašte kroz reciklažu.

       2123.289

       Reciklažom elektronskih uređaja uštedeli smo dobra 2 miliona tona primarnih sirovina.

       578.855

       Kompanija je reciklirala 575.000 tona papira i kartona, čime je uštedela oko 183.000 tona emisije gasova staklene bašte.

       366.897

       Više od 365.000 tona otpadnog stakla moglo bi da se reciklira, smanjujući upotrebu primarnih sirovina za 800.000 tona.

       355.529

       Kompanija je reciklirala više od 350.000 tona plastike, uštedeći više od 1,2 miliona tona sirovina.

       "Resources SAVED" sertifikati za naše kupce i partnere

       Održiva konkurentska prednost: U saradnji sa Interzero-om poboljšavate svoj ekološki otisak i jačate vezu sa svojim kupcima. Pokazujemo vam količinu sirovina i gasova staklene bašte koju ste uštedeli radeći sa nama u vašem individualnom sertifikatu „Resources SAVED“.

       Transparentnost nije samo osnovna vrednost za nas, već je i visoko cenjena od strane naših kupaca i partnera. Kao dugogodišnji partner, Bag Company je posvećena uspešnoj saradnji. „Interzerova ‘resources SAVED’ sertifikacija odražava naš doprinos zaštiti klime,“ kaže Roland Gartner, izvršni direktor kompanije Bag, specijalista i lider na tržištu za pakovanje na prodajnom mestu, koji proizvodi i isporučuje svu ambalažu na klimatski neutralan način od 2017. „To je važan deo slagalice koji doprinosi uspehu naših poslovnih aktivnosti i stoga je suštinski deo naše dokumentacije o održivosti.“

       Resources SAVED by recycling

       Brošura o študiji "Resources SAVED by recycling" 2021

       Preuzmite

       Kontakt


        Interzero recikliranje

        Sortiranje sirovina

        Sortiranje sirovina

        Brzim odvajanjem otpada u različite kante povećavaju se mogućnosti za kasnije sortiranje i dobijanje najkvalitetnijih sirovina.

        Bilo da se radi o korišćenoj ambalaži ili proizvodnim ostacima: u Interzero-u, otpadna plastika postaje sirovina zasnovana na potrebama industrije. Imamo široku stručnost u oblasti reciklaže plastike – i možemo da realizujemo sve korake obrade u našim sopstvenim postrojenjima za sortiranje i preradu.

        Interzero je vodeći dobavljač usluga sortiranja ambalaže i mešovitih reciklažnih materijala u Evropi. Prilagođeni zahtevima kupaca, obrađujemo ambalažu kao i ostale materijale za sortiranje i reciklažu. Koristimo najnoviju tehnologiju sortiranja u našim visokotehnološkim objektima kao i u objektima naših partnera.

        Bilo da je u rasutom stanju ili balirano, u Vašem magacinu ili isporučeno nama, uzimamo sledeće sirovine za sortiranje i sastavljamo individualnu ponudu za Vas:

        • mešana plastika za domaćinstvo (žuta kanta)
        • balirana / rasuti PET boce za sortiranje (providne / šarene / hemijske)
        • mešani HDPE – PP – PET – PS
        • mešana tvrda plastika

         

        Kontaktirajte naše stručnjake za više informacija o tome kako sortiranje i reciklaža sekundarnih sirovina može pomoći vašoj kompaniji.

        Kontakt