Časopis o održivosti Win-win

Izašao je novi časopis o održivom razvoju Win-win

Čitaoci mogu da očekuju, između ostalog, intervju između Britte von Selchov i renomirane stručnjakinje za održivost Sabine Braun o važnosti zajedničkih pristupa u cirkularnoj ekonomiji, kao i uvid u novu fabriku za reciklažu PET-a u Libenauu. Fokus će takođe biti na različitim primerima kupaca: na primer, međunarodno aktivna modna kompanija Marc Cain, koja je primer kako tekstilna industrija može postati održivija. Članak pod naslovom „The best for the rest“ posvećen je hemijskoj reciklaži i pokazuje kako Interzero nastavlja da oblikuje viziju sveta bez otpada.

„Win-win“ – ovo povezujemo ne samo sa dvostrukom pobedom na Nemačkoj nagradi za održivi razvoj 2024, već pre svega sa prednostima koje kružna rešenja donose kompanijama i životnoj sredini. Interzerov novi časopis o održivosti pokazuje koliko različiti pristupi mogu biti koji doprinose zatvaranju petlji i stvaranju održivih perspektiva za kompanije. Ponosni smo na to“, kaže Sibilla Merian, menadžerka za održivost u Interzero-u.

Časopis o održivosti dostupan je za preuzimanje na internet stranici Interzero.


Ambalaža: Evropski svet i Parlament postigli dogovor o održivijem pakovanju i smanjenju količine ambalažnog otpada u EU

Evropski svet i Parlament postigli dogovor o održivijem pakovanju i smanjenju količine ambalažnog otpada u EU

Predlog uzima u obzir ceo životni ciklus ambalaže. On postavlja zahteve za obezbeđivanje bezbedne i održive ambalaže, jer zahteva da je sva ambalaža pogodna za reciklažu i da je prisustvo uslovno opasnih materija svedeno na minimum. Takođe postavlja zahteve za harmonizaciju obeležavanja u cilju poboljšanja informisanja potrošača. U skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom, predlog ima za cilj da značajno smanji stvaranje ambalažnog otpada postavljanjem obavezujućih ciljeva za ponovnu upotrebu, ograničavanjem određenih vrsta ambalaže za jednokratnu upotrebu i zahtevanjem od ekonomskih operatera da minimiziraju količinu upotrebljene ambalaže.

Postignuti sporazum je privremen dok ga obe institucije zvanično ne prihvate.

Glavni elementi sporazuma

Zahtevi za održivost i sadržaj reciklata

Tekst privremenog sporazuma zadržava većinu zahtjeva za održivost za svu ambalažu na tržištu i glavne ciljeve koje je predložila Komisija.
Uvođenjem ograničenja za stavljanje u promet ambalaže koja dolazi u kontakt sa hranom i sadrži per- i polifluorovane alkil supstance (PFAS) koje prelaze određene granične vrednosti, pooštrava se zahtevi za materije u ambalaži. Da bi se izbeglo preklapanje sa drugim zakonodavnim aktima, kozakonodavci su zadužili Komisiju da u roku od četiri godine od dana primene uredbe proceni potrebu za izmenom ovog ograničenja.

Privremeni sporazum zadržava opšte ciljeve za 2030. i 2040. za minimalni sadržaj reciklirane plastične ambalaže. Kozakonodavci su se saglasili da će iz ovih ciljeva biti izuzeta plastična ambalaža koja se može kompostirati i ambalaža čija plastična komponenta predstavlja manje od 5% ukupne težine ambalaže. Komisija će morati da razmotri implementaciju ciljeva za 2030. i proceni izvodljivost ciljeva za 2040. Sporazum takođe poziva Komisiju da proceni stanje tehnološkog razvoja plastične ambalaže na biološkoj bazi tri godine nakon stupanja na snagu propisa i da na osnovu ove procene postavi zahteve održivog sadržaja biološke osnove u plastičnoj ambalaži.

Nova pravila bi smanjila nepotrebnu ambalažu postavljanjem maksimalno 50% praznog prostora u uslužnoj ambalaži, transportnoj ambalaži i ambalaži koju koristi e-trgovina i zahtevajući od proizvođača i uvoznika da obezbede da težina i zapremina ambalaže budu što je moguće niska, osim za zaštićene modele pakovanja (ako je ova zaštita već bila na snazi na dan stupanja na snagu uredbe).

Ponovna upotreba ciljeva i obaveze dopune

Tekst postavlja nove obavezujuće ciljeve ponovne upotrebe za 2030. i indikativne ciljeve za 2040. Ciljevi se razlikuju u zavisnosti od vrste ambalaže koju koriste privredni subjekti: alkoholna i bezalkoholna pića (osim vina i aromatizovanih vina, mleka i drugih kvarljivih pića), transportna i prodajna ambalaža (osim ambalaže koja se koristi za opasne materije ili opremu velikih razmera i fleksibilne ambalaže u direktnom kontaktu sa prehrambenim proizvodima) i grupne ambalaže. Kartonska ambalaža je takođe generalno izuzeta od ovih zahteva.

Sporazum uvodi opšte obnovljivo petogodišnje odstupanje od postizanja ciljeva ponovne upotrebe pod određenim uslovima, uključujući
• izuzeta država članica premašuje ciljeve recikliranja koje treba postići do 2025. godine za 5 procentnih poena i očekuje se da će premašiti ciljeve recikliranja za 5 procentnih poena do 2030.
• izuzeta država članica je na dobrom putu da postigne svoje ciljeve prevencije otpada
• izvođači su usvojili poslovne planove za prevenciju otpada i reciklažu koji doprinose postizanju ciljeva prevencije i reciklaže otpada utvrđenih uredbom
Nova pravila takođe izuzimaju mikro preduzeća od ostvarivanja ovih ciljeva i uvode mogućnost da privredni subjekti formiraju udruženja do pet krajnjih distributera kako bi ostvarili ciljeve ponovne upotrebe pića.
Sazakonodavci su utvrdili obavezu dostavljača da kupcima ponude mogućnost da donesu sopstvene kontejnere u koje mogu bez dodatne naplate sipati hladne ili tople napitke ili pripremljenu hranu. Pored toga, do 2030. moraju imati za cilj da ponude 10% proizvoda u ambalaži koja je pogodna za ponovnu upotrebu.

Sistemi za vraćanje depozita (DRS)

Prema novim pravilima, države članice moraju da obezbede da se najmanje 90% plastičnih boca za jednokratnu upotrebu i metalne ambalaže odvojeno prikuplja svake godine do 2029. godine. Da bi postigli ovaj cilj, oni moraju uspostaviti sisteme za povraćaj depozita (DRS) za ove oblike pakovanja. Minimalni zahtevi za DRS neće se primenjivati na sisteme koji su već bili na snazi pre stupanja na snagu Uredbe, ako ovi sistemi dostignu cilj od 90% do 2029. godine.
Kozakonodavci su se složili da dodaju izuzeće od zahteva za uvođenje DRS-a za države članice ako dostignu stopu odvojenog prikupljanja iznad 80% u 2026. i ako podnesu plan implementacije sa strategijom za postizanje ukupnog cilja od 90% odvojenog prikupljanja.

Ograničenja za neke oblike pakovanja

Nova pravila uvode ograničenja za određene oblike ambalaže, uključujući plastičnu ambalažu za jednokratnu upotrebu za voće i povrće, hranu i piće, začine, sosove u HORECA sektoru, za male kozmetičke i toaletne proizvode koji se koriste u sektoru smeštaja (npr. flaše šampona ili losion za telo), i za veoma lagane plastične kese (npr. one koje se nude na pijacama za neupakovanu hranu).

Sledeći koraci

Privremeni sporazum će sada biti dostavljen na odobrenje predstavnicima država članica u Evropskom savetu i parlamentarnom odboru za životnu sredinu. Ukoliko tekst bude odobren, dve institucije će morati da ga zvanično prihvate, nakon što ga pregledaju pravni lingvisti, pre nego što bude objavljen u Službenom listu EU i stupi na snagu. Uredba će se koristiti poslije 18 meseci od dana stupanja na snagu.

Izvor: 1


Da li ste znali, da su šljokice zabranjene

Da li ste znali da su šljokice zabranjene u EU?

Nova pravila zabranjuju ne samo proizvode za šminkanje, već i mnoge druge proizvode koji sadrže šljokice. Ova inicijativa ima za cilj da se suprotstavi negativnim efektima mikroplastike na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Šminka, proizvodi za usne i nokte postepeno će biti podvrgnuti novim pravilima; Šljaci prisutni u proizvodima koji se ispiraju biće dostupni do 16. oktobra 2027. godine, a u proizvodima koji se ne ostavljaju do 16. oktobra 2029. godine. 2030. biće zabranjene mikročestice sintetičkih polimera koje se koriste za kapsuliranje mirisa. Od 2031. godine zabrana će se odnositi na granule koje popunjavaju sintetičke površine u sportskim objektima. Na kraju, 2035. godine, zabrana će biti proširena i na ruževe, lakove za nokte i proizvode za šminkanje.

Ova odluka je deo strategije Evropske unije za borbu protiv zagađenja i ekološke tranzicije. Evropska komisija objašnjava da nova pravila imaju za cilj da spreče ispuštanje oko pola miliona tona mikroplastike u životnu sredinu. Iako sjaj čini relativno mali deo ukupnog zagađenja, njegovo eliminisanje je od najveće važnosti. Virginijus Sinkevičijus, komesar za životnu sredinu, okeane i ribarstvo, tvrdi da je zabrana namernog dodavanja mikroplastike odgovor na ozbiljnu zabrinutost za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Sinkevičijus ističe da su ti materijali već prisutni u prirodi, kao i u hrani i vodi za piće.

Zabrana se ne odnosi na šljokice napravljene od biorazgradivih, organskih ili vodorastvorljivih materijala.
Izvor: 1


Webinar Izvještavanje o održivosti

Webinar Da li ste spremni za izvještavanje o održivosti?

U poslednjoj deceniji, ESG propisi su porasli za 155% na globalnom nivou!

Od 2011. godine, širom sveta je uvedeno 1.255 ESG propisa. Kompanije širom sveta se bore sa složenošću i masom propisa i često su zbunjene oko toga kako da postave i prate svoje indikatore i ciljeve održivosti.

 

Iz tog razloga, Interzero je odlučio da za vas pripremi jednostavno rešenje koje je lako za korišćenje, kojim u pozadini veoma profesionalno i temeljno upravljaju naši stručnjaci, podržavajući tako vaše stvarne potrebe.

Na webinaru ćete saznati:

  • Šta je „izveštavanje o održivosti“ i koji su glavni relevantni standardi?
  • Kada i za koga to postaje obavezno?
  • Šta znači Environmental Sustainability Dashboard, ESD i kako može da koristi vašoj kompaniji?
  • Kakav je proces prikupljanja podataka, analize i izveštavanja o ekološkim KPI?
  • Kako vam možemo pomoći da poboljšate inicijative za održivost vaše organizacije, postavite ciljeve, pratite napredak i na kraju poboljšate svoju ukupnu strategiju?


Kompanije OMV i Interzero grade najveće postrojenje za sortiranje plastičnog otpada za hemijsku reciklažu u Evropi

Kompanije OMV i Interzero grade najveće postrojenje za sortiranje plastičnog otpada za hemijsku reciklažu u Evropi

Ukupna investicija vredna je više od 170 miliona evra i otvoriće više od 120 novih radnih mesta.

Početak izgradnje pozdravio je i Peter Hauk, ministar za hranu, ruralna pitanja i zaštitu potrošača Baden-Virtemberga, koji je rekao: „Uspostavljanje najmodernijeg i najvećeg postrojenja za naknadno sortiranje ambalažnog otpada u celoj Evropi u Valdurnu jača lokaciju i istovremeno je snažno opredeljenje da potvrdi Baden-Virtemberg kao poslovni i inovativni centar. Fabrika je važan građevinski blok na putu ka kružnoj ekonomiji koja štedi resurse, smanjuje zavisnost od sirovina i štiti našu klimu, istovremeno osiguravajući stvaranje radnih mesta i vrednosti u ruralnim područjima.“

Axel Schweitzer, izvršni direktor i vlasnik Interzero-a, dodao je da: „Ovaj projekat označava početak nove ere u oblasti reciklaže plastike. Zajedno sa našim jakim partnerom, OMV-om, koristimo naš inovativni proces reciklaže da plastici koja se trenutno spaljuje drugi život kroz hemijsku reciklažu. Uveren sam da uz pomoć hemijske reciklaže stopa reciklaže u Nemačkoj može i da će se značajno povećati u budućnosti. Ovim ćemo napraviti još jedan veliki korak bliže našoj viziji sveta bez otpada. Veliko hvala timovima sa obe strane koji su ovo omogućili, kao i podršci ovde u gradu, okrugu i državi – već dobro uspostavljenoj sa našim postojećim objektom. Sa novim postrojenjem, zajedno razvijamo Valdurn i okrug Nekar-Odenvald u vodeću lokaciju za industriju reciklaže u Evropi.“

Daniela Vlad, članica Izvršnog odbora OMV AG i izvršna potpredsednica za hemikalije i materijale: „Želela bih da se zahvalim našem partneru u zajedničkom ulaganju Interzero, našim tehničkim projektnim partnerima i posebno posvećenim pristalicama ovde na licu mesta koji rade sa nama na ovo se dešava u projektu orijentisanom na budućnost. Novi sorter je tu, proširenje ReOil® tehnologije koju je razvio i patentirao OMV i povezano proširenje naših ReOil® mogućnosti su dodatne prekretnice u transformaciji OMV-a.“

Više o projektu pročitajte ovdje: OMV and Interzero establish joint venture to build and operate Europe’s largest sorting facility for chemical recycling


Njemačka nagrada za održivost

Interzero osvojio njemačku nagradu za održivost

Vodeći evropski pružalac usluga cirkularne ekonomije kompanija Interzero prepoznata po svojoj posvećenosti u postizanju sveta bez otpada: Interzero osvaja nemačku nagradu za održivost 2024

Berlin/Keln. Kao priznanje za svoju sveobuhvatnu posvećenost i pionirska „rešenja za zero waste“, vodeći evropski pružalac usluga reciklaže će dobiti Nemačku nagradu za održivost 2024. u kategoriji „Upravljanje otpadom i industrija reciklaže“. Posvećeni postizanju sveta bez otpada, Interzero i njegovih oko 2.000 zaposlenih vode put ka održivoj budućnosti i svetu u kome vredi živeti, u kome se sirovine sistematski recikliraju, otpad izbegava što je više moguće a prirodni resursi se čuvaju.

„Veoma smo ponosni na ovu nagradu“, rekao je Dr Axel Schweitzer, predsednik i vlasnik Interzero. „Ona nas ohrabruje da nastavimo naše napore u pokretanju kružne transformacije sa velikom odlučnošću i strašću. Ako možete da zamislite, uradite to: Zajedno sa klientima i partnerima, želimo da postignemo zaista održivu cirkularnu ekonomiju kako bismo se efikasnije suprotstavili preopterećenju naše planete. Veliko hvala našim klijentima, partnerima i našem sopstvenom timu.“

Interzero postiže jasno merljive ekološke efekte svojim analognim i digitalnim rešenjima zatvorene petlje i ekološki i ekonomski efikasnom reciklažom sirovina. Naučnici u Fraunhofer UMSICHT ​​istražuju konkretne efekte na klimu i resurse več 15 godina: Prema UMSICHT-ovoj studiji „resurses SAVED by recycling“, upravljanjem oko 2,1 milion tona reciklažnih materijala u zatvorenoj petlji, Interzero je uštedeo više od 8,7 miliona tona primarnih sirovina i izbegao oko milion tona emisije gasova staklene bašte samo u 2022. Prema proračunima koje je napravila Global Footprint Network (GFN), Earth Overshoot Day 2023. bi bio dostignut 7 minuta i 16 sekundi ranije (globalno) ili 4 sata i 20 minuta ranije (u Nemačka) bez napora Interzero-a.

Azijska Interzerova sestrinska kompanija sve više koristi modele zatvorene petlje usvojene iz Nemačke i Evrope kako bi podstakla očuvanje resursa i u Aziji. Društveni angažman kompanije Interzero se takođe fokusira na održivi razvoj, a jedan od primera je dugogodišnje partnerstvo sa košarkaškim klubom ALBA BERLIN. Kao sponzor i ekološki partner, Interzero podržava višestrukog nemačkog šampiona i osvajača kupa da postane vrhunski tim i u pogledu održivosti. I to takođe radi uspešno: ALBA BERLIN je  nominovana za poslednju rundu ovogodišnje Nemačke nagrade za održivost u kategoriji sportskih poslova.

16. Nemačku nagradu za održivost zajednički dodeljuju Savezno ministarstvo za životnu sredinu, Udruženje nemačkih privrednih i industrijskih komora (DIHK) i VVF kompanijama koje vode put ka održivoj transformaciji. Svečana dodela nagrada biće održana 23. novembra 2023. godine u Dizeldorfu.


Resources saved info

Recikliranje umesto rasipanja resursa: čvrsti dokazi za doprinose održivog poslovanja

Interzero je objavio rezultate „Resources saved by recycling“ studije za 2022 godine

Berlin / Keln. Posledice globalnog zagrevanja postaju jasnije svake sedmice, a kreatori politike, istraživači i preduzetnici razgovaraju o odgovarajućim vrstama klimatskih mera. Šta mi možemo i trebamo da postignemo klimatske ciljeve koje smo postavili? Istovremeno, kako možemo da postignemo, da visok životni standard i uspešne ekonomije u Evropi postaju održive? Jedan od odgovora na ovo je sistematsko recikliranje materijala. Cirkularna ekonomija je već postala ključni inicijator klimatskih promena.

To jasno pokazuje rad vodećeg evropskog provajdera cirkularnih usluga, Interzera. Kako je dokazano danas objavljenom studijom „Resources saved by recycling“, kompanija i njeni klijenti su u 2022. godini upravljali ukupno 2,1 miliona tona materijala u petlji. To je rezultiralo prevencijom od oko milion tona emisija gasa staklene bašte – ekvivalentna godišnja toplotna emisija ugljenika za više od 100.000 domaćinstva. U isto vreme, sačuvano je oko 8,7 miliona tona primarnih resursa.

„U trenutnoj diskusiji o klimatskim merama potrebno je veći naglasak staviti na upravljanje sirovinama u petlji“, kaže Sebastiaan Krol, izvršni direktor Interzero Circular Solutions. „Naša studija ima za cilj da pokaže da je recikliranje efikasan i neophodan instrument za smanjenje emisija štetnih za klimu, zaštitu dragocenih resursa i zato suzbijaju preterano korišćenje naše prirodne životne sredine. Potrebna nam je transformacija u pravu ekonomiju zatvorenog kruga da bismo održali kvalitet života na našoj planeti. Danas je ovo najvažniji zajednički zadatak kojim se suočavamo. „

 

Interzero takođe koristi studijske podatke kako bi svojim klijentima dao pojedinačnu potvrdu o svojoj godišnjoj ekološkoj efikasnosti. Kao jedan primer, Sopro Bauchemie GmbH sarađivao je sa Interzerom, kako bi smanjio potrošnju primarnih resursa i emisija gasova staklene bašte za nekoliko hiljada tona. Kao integrisani konsultantski partner za kružne usluge, Interzero pomaže ovom kupcu da se vrati i reciklira transportna ambalaža pakovanja papira, plastičnog i belog lima.

 

Michael Hecker, generalni direktor Sopro Bauchemie GmbH: „Sertifikat“ Resources saved“ potvrđuje prednost životne sredine našeg partnerstva sa Interzerom i pokazuje da smo zajedno na pravom putu. „

Od 2008. godine Interzero izvodi studiju Resources saved by recycling, kojom pokazuje opšti pozitivni uticaj recikliranja na životnu sredinu. Ovaj sveobuhvatan izveštaj o proceni životnog ciklusa – stvorio ga je Institut Fraunhofer institut za ekološku, sigurnosnu i energetsku tehnologiju i energiju – zasniva se na detaljnom poređenju primarne proizvodnje i recikliranja, uključujući sve potrebne korake procesa. Standardizovana metodologija omogućava sredstva za tačno kvantifikaciju uštedinih resursa i gasova staklene bašte.

 

„Sada u petnaestoj godini, ova studija olakšava i čini ekološke prednosti recikliranja opipljivim i razumljivim. Gledajući budućnost, to će biti sve važnije za podizanje svesti o klimatskim merama i održivom rukovanju našim sirovinama među kompanijama i potrošačima, „Komentariše dr Markus HIEBEL, šef Odeljenja za održivost i učešće u Fraunhoferu Umsichtu.

Podaci Fraunhofer Umsicht takođe su važan deo kampanje zaštite resursa „Jedan svet. Zero waste. Let’s #MoveTheDate „, koji je Interzero pokrenuo zajedno sa Global Footprint Network (GFN). Prema nedavnim proračunima GFN-a, Earth Overshoot Day u 2023. godini dogodio bi se 7 minuta i 16 sekundi pre da nije bilo aktivnosti recikliranja Interzero i njegovih klijenta.

Kao priznanje za duboki angažman i uspešan završetak određenih projekata koji se odnose na prevenciju i recikliranje otpada, Interzero je nominovan za nemačku nagradu za održivost 2024. Kompanija je među finalistima u kategoriji upravljanja i recikliranjem otpada.


Dan ekološkog duga smo pomerili za 7 minuta i 16 sekundi

Jedan svet. Zero Waste. Let´s #MoveTheDate!

Dan prekoračenja Zemljinih resursa je neprijatan podsetnik da živimo daleko iznad svojih mogućnosti. U 2023. proračuni sugerišu da je ovaj prag pređen već 2. avgusta. Ovo je datum do kojeg čovečanstvo koristi sve prirodne resurse koje naša planeta može da obezbedi u jednoj godini. Kao industrijalizovana nacija, na primer, Nemačka je dostigla ovu mračnu prekretnicu još ranije 4. maja! Ovde u Interzero-u nismo spremni da stojimo po strani i posmatramo kako svet nastavlja da eksploatiše svoje resurse. Naprotiv, radimo na stvaranju sveta bez otpada u kome možemo da koristimo resurse koji su nam dostupni na održiv i odgovoran način. Naša „rešenja za nulti otpad“ svakodnevno aktivno doprinose klimatskim akcijama i pomažu da se obezbedi sigurnost snabdevanja za buduće generacije. Zajedno sa našim zaposlenima, klijentima i partnerima, naporno radimo na tome da pomerimo Dan prekoračenja Zemlje dalje, korak po korak.

„Ponosni smo na činjenicu da našim kupcima i partnerima vraćamo znatno više resursa nego što ih potrošimo. 7 minuta i 16 sekundi viška uštede su polazna tačka i podsticaj za dalje širenje naših aktivnosti.“

Sebastian Krol Izvršni direktor, Interzero Circular Solutions

Pridružite se našem pokretu i smanjite svoj ekološki otisak, jer klimatska akcija je timski sport. Kao kompanija, možete poboljšati svoju evidenciju o održivosti, otpornost, mogućnosti za dugoročne profite i reputaciju tako što ćete se odlučiti za održivo upravljanje materijalima zatvorene petlje. Kao pojedinac, možete dati mali, ali vitalni doprinos svakog dana kako biste bili sigurni da naša planeta i dalje ima dovoljno vazduha za disanje.


Sistem upravljanja ambalažnim otpadom

Interzero PAK - ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom

U Interzero timu smo veoma ponosni što smo dobili licencu za operatere sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Ovo je suštinski korak za grupu Interzero da ojača naše međunarodno pozicioniranje i da dalje pokreće planove širenja naših integrisanih ekoloških rešenja. Istovremeno, ova strateška prekretnica pruža solidnu osnovu za dalje lokalne usluge u Srbiji i omogućava održivi razvoj naših kompetencija u regionu. Tako možemo nadmašiti očekivanja kupaca pružanjem sve više međunarodnih usluga sa našim najvišim standardima kvaliteta.

Verujemo da ćemo isto kao za naših 50.000 zadovoljnih kupaca širom Evrope, i za srpske kompanije biti partner od poverenja na podrućju upravljanja otpadom. Svim domaćim i stranim kompanijama koje posluju na tržištu Srbije obezbedićemo pouzdano, zakonski usklađeno i poslovno upravljanje ambalažnim otpadom.

„Zahvaljujemo se Vojislavu Stankoviću i timu na odličnom radu i sada se radujemo uvođenju inovativnih rešenja održivosti u Srbiji u skladu sa našim najboljim međunarodnim praksama“ rekao je Martin Ulke, šef Interzero Circular Solutions Europe.


Resources SAVED

Interzero objavljuje najnoviju studiju „resources SAVED by recycling“

Dokazi su jasni: kružno kretanje je dobro za životnu sredinu.

+++ Prema podacima iz studije iz 2021. godine, Interzero-ova rešenja kružne petlje smanjila su 1 milion tona emisije gasova staklene bašte uz uštedu 12,5 miliona tona primarnih resursa. Izbegnuti su troškovi od 199 miliona evra za ekološku štetu.

+++ Interzero predstavlja podatke iz nove studije Fraunhofer instituta za životnu sredinu, bezbednost i energetsku tehnologiju UMSICHT ​​na K 2022, sajmu za plastiku i gumu Berlin/Keln. Svake godine, Interzero, kao vodeći evropski provajder usluga cirkularne ekonomije, postavlja sebi isto pitanje: koje vrste ekološke štete zapravo izbegavaju naša rešenja za kupce i kako to stvara potencijalne uštede za društvo?

 

Studija „resurses SAVED by recycling“ koju je danas objavio Fraunhofer UMSICHT ​​ponovo pruža dokaz jasnog pozitivnog efekta. U 2021. godini, Interzero je postigao neke značajne ekološke prekretnice. Upravljajući ukupno 1,8 miliona tona materijala u petlji, Interzero i njegovi klijenti su uspeli da uštede oko 12,5 miliona tona primarnih resursa u 2021. godini, dok su takođe smanjili emisije gasova staklene bašte za oko milion tona. Bez napora Interzero-a, troškovi ekološke štete uzrokovane klimom iznosili bi ukupno 199 miliona evra (koristeći metode obračuna troškova nemačke Savezne agencije za životnu sredinu). Primarni resursi ušteđeni ove godine su ekvivalentni 5.227 potpuno izraslih stabala sekvoje.

 

Predsednik i akcionar Interzero-a dr, Axel Schweitzer: „Vručina, suša, poplave, bolesti i glad – posledice klimatskih promena i prekomerne eksploatacije prirodnog okruženja sada se sve više osećaju širom sveta. Svake godine koristimo ovu studiju da procenimo rezultate napora koje ulažemo zajedno sa našim klijentima i partnerima. Objavljujući studiju, međutim, takođe želimo da podvučemo efikasnost upravljanja resursima zatvorenog ciklusa kao ekološkog i ekonomskog alata za suprotstavljanje katastrofalnom ponašanju čovečanstva prema životnoj sredini i klimatskim promenama. Cirkularna ekonomija nudi ogromne mogućnosti koje ne smemo gubiti iz vida, posebno imajući u vidu napetu situaciju u Evropi i s tim povezan rast cena energije. Svi detalji o trenutnoj studiji biće objavljeni na sajmu K 2022, koji traje od 19. do 26. oktobra u Dizeldorfu. Na ovom događaju, najvećem svetskom sajmu za plastiku i gumu, stručnjaci iz Interzero Plastics Recycling će predstaviti inovativne tehnologije i usluge za reciklažu plastike, kao i objasniti ekološke prednosti recikliranja u odnosu na primarnu proizvodnju.

 

Prema proračunima istraživača Fraunhofer instituta, upotreba Interzeroove reciklirane plastike „Prociclen“ smanjuje emisije štetnih za klimu za 56 procenata u poređenju sa upotrebom primarne plastike napravljene od sirove nafte. Već dugi niz godina, Interzero radi sa Fraunhofer UMSICHT ​​na izradi naučnih procena ušteda ostvarenih sopstvenim aktivnostima zatvorenog kruga. Kompanija je takođe zasnovala nedavnu komunikacijsku kampanju na proračunima stručnjaka Fraunhofera. Pod nazivom „Jedan svet. Zero Waste. Let´s #MoveTheDate’, Interzero skreće pažnju na očuvanje prirodnih resursa. Prema metodama koje koristi Global Footprint Netvork, Interzero vraća planeti 10 puta više regenerativnog kapaciteta za stvaranje vrednosti u vrednosti od jednog evra nego što globalna zajednica oduzima za taj isti evro. Izraženo u terminima vremena, Interzero „pokreće sat unazad“ na Dan prekoračenja Zemlje – koji je već postignut 28. jula 2022. – za 4 minuta i 20 sekundi, ili za 2 sata i 20 minuta kada se računa samo u Nemačkoj. Dr Axel Schweitzer: „Iako ove brojke o satima i minutima na prvi pogled mogu izgledati trivijalno, one pokazuju da čak i poslovna praksa kompanije srednje veličine kao što je Interzero može da napravi razliku na globalnom nivou, i motivišu nas da nastavimo naš rad u budućnost. Želimo da ohrabrimo sve u našoj neposrednoj mreži da doprinesu održivoj ekonomiji zatvorene petlje i pomognu da se zaustavi sve veća eksploatacija naše planete.

POGLEDAJTE NAŠ VIDEO O STUDIJI: